واحدهای فناور مستقر

نام واحد فناور:آبرسانان چی چست مدیرعامل:مهرداد چاخرلو نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: تحقیق ، تولید و کشت ارقام پسته سازگار با استان آذربایجان غربی - تحقیق ، تولید و کشت ارقام سالیکورنیا سازگار با استان آذربایجان غربی - تحقیق ، تولید و کشت و ایجاد صنایع تبدیل در زمینه گیاهان دارویی سازگار با شرایط نور استان
اطلاعات تماس: 09145496197
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:آذر آزماي اروميه مدیرعامل:آيدين وحيد وحدت طلب نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: گزارش نشده است
اطلاعات تماس: 09144474225
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:آذرخاک آب ارومیه مدیرعامل:حسین عسگرزاده نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: دستگاه صفحات فشاری-شبیه ساز باران-سیلندرهای نمونه برداری - فروسنج دیجیتالی آزمایشگاهی - فروسنج دیجیتالی مزرعه ای
اطلاعات تماس: 09141492150
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:آذردرخشان صنعت غرب مدیرعامل:فرزانه عبدالرضا نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: گزارش نشده است
اطلاعات تماس: 09143897169
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:آلي گستر بيتا مدیرعامل:عارف مرداني نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: دستگاه ورم پارو (رآكتور پيوسته توليد ورمي كمپوست)
اطلاعات تماس: 09143464577- 32241368
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:ارتباط افزار افق مدیرعامل:پوريا بايرامي نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: ذخيره ساز تحت شبكه
اطلاعات تماس: 09149753002- 33379560
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:اروم زيست تاك مدیرعامل:حامد پیام نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: کشت بافت درون شیشه-تکنولوژی ساخت انرژی و صنایع غذایی
اطلاعات تماس: 09364143534
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:اروم نو آوران صنايع الكترونيك مدیرعامل:سعيد محمدي اصل نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: دستگاه هاي تست برق خودرو
اطلاعات تماس: 09144434034 - 32337926
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:ارومان طرح گستر مدیرعامل:آرش روانبخش نوع واحد:واحد دانش بنیان

نوع ثبت شرکت: سهامي خاص
ایده محوری: سیستم های کنترل و مانیتورینگ هوشمند مصرف انرژی در ساختمان
اطلاعات تماس: 09144454924
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:افق هوشمند کنترل مدیرعامل:رامين سپهيار نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: مسئوليت محدود
ایده محوری: سيستم کنترل از طريق خط تلفن- دیتالاگر حرارت
اطلاعات تماس: 09149368600-2751254
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:انجمن علمی گیاهان دارویی ایران مدیرعامل:امیر رحیمی نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: گیاهان دارویی
اطلاعات تماس: 09143436080
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:پات الکترونيک شمالغرب مدیرعامل:شهرام غفاري نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: مسئوليت محدود
ایده محوری: دستگاه دفع حشرات و موجودات موذی دفندر - دستگاه اذان گو
اطلاعات تماس: 09141451700-2751257
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:پایه گستر زیبایی مدیرعامل:شاهین گلستانی نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: آسفالت شور تمام اتوماتنیک
اطلاعات تماس: 09145167100
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:پديده پيشگامان توسعه اروم مدیرعامل:سعيد سيفي نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: FREE COOLING
اطلاعات تماس: 09148337900- 33486676
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:پرديس علم و عمل شمالغرب مدیرعامل:وحيده رحماني نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: توليد ورمي کمپوست از زباله هاي شهري
اطلاعات تماس: 09144409663
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:پونه سبز آذربايجان مدیرعامل:سيامک فلاحي قراگوز نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: تولید گیاهان دارویی از طریق فناوری کشت بافت
اطلاعات تماس: 3658800-09148532504
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:تاکستان صنعت غرب مدیرعامل:نويد قليزاده نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: جداول پلی اتیلنی تیپ 3- تیپ 4- تیپ 5
اطلاعات تماس: 09149418357
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:توسعه ايمن الكترونيك مدیرعامل:مهرداد لعلي نوع واحد:واحد دانش بنیان

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: دستگاه ضدعفونی هوا - دستگاه ضد زباله توسط امواج ماکرول - دستگاه آنتی دیابت
اطلاعات تماس: 09143433896
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:توسعه نيروگاهي توان گستران افق مدیرعامل:داود حبيبي نيا نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: سهامي خاص
ایده محوری: توليد برق بصورت خصوصي - تولید درایوهای صنعتی و نیروگاهی تولید پراکنده- سیستم اتصال انرژی های نو به شبکه
اطلاعات تماس: 09144477617-2751243
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:توسعه هوش موازی مدیرعامل:سجاد صالح نمدی نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: سهامي خاص
ایده محوری: دستگاه های کنترل تردد هوشمند
اطلاعات تماس: 09124449687
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:داده گستر فرزانگان مدیرعامل:بهنام نوری زاد نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: ارائه نرم افزار های امنیتی - تابلوهای روان
اطلاعات تماس: 09147144151
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:ره آورد فناوران رایانیک مدیرعامل:امین فیضی نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: تابلوهای LED روان و تلویزیون های شهری
اطلاعات تماس: 09143468712-09141875022
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:سامانه مکاترونیک آذران مدیرعامل:شورش تدین نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: مواد پلیمری- سناریوی نورپردازی – دستگاه کنترل هوشمند نورپردازی – دولت الکترونیک – کنترل نصب کامپیوتر – سخت افزار کامپیوتر – طراحی و ساخت و پیاده سازی سیستم های اتوماسیون و طراحی و ساخت و ذخیره سازی اطلاعات
اطلاعات تماس: 09143435383
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:سفير انديشه آريا مدیرعامل:شهرام عليزاده نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: خط كش مثلثاتي-دي وي دي آموزشي رياضيات-بازيهاي فكري كودكان-تراز بنايي-اشل مهندسي و ..
اطلاعات تماس: 09149410528
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:شاخص انديشان غرب مدیرعامل:محمدرضا واحدي نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: سهامي خاص
ایده محوری: توليد نرم افزار Business Process Management Suit
اطلاعات تماس: 2248821-09126648208-09149734522
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:صنایع دانش ارکان آسیا مدیرعامل:حمید پرتوی نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: یو پی اس ویژه مدار های بسته- میکروفن ویژه دوربین های مدار بسته
اطلاعات تماس: 09149433340
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:فرا اتوماسيون دقت غرب مدیرعامل:محمد ژيانفر نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: دستگاه ديجيتالي خط كشي جاده و خيابانها و دستگاه كاناليزور اتيژن2
اطلاعات تماس: 09144410294 - 33442977
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:فرا رايانه بديع مدیرعامل:محمد حسن قبادي نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: روشن و خاموش شدن چراغهای خودرو با نور محیط ۳ کاناله تعقیب کننده نور خورشید (Solar Tracker)
اطلاعات تماس: 2752695-6-09149358769
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:فراز پایندگان ایرانیان مدیرعامل:سید وهاب معصومی نیا نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: تولید کننده بردهای هوشمند لمسی ST و ارائه کننده بردهای هوشمند الکترومغناطیسی IQ در استان آذربایجان غربی
اطلاعات تماس: 09144414798
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:فناوران گيتي افروز مدیرعامل:ندا قاسم سلطاني نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: برپايي شبكه-اجرا و نصب سيستم هاي كامپيوتري
اطلاعات تماس: 09146003001
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:فناوري نوين مرصاد مدیرعامل:ياشار وحيدنيا نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: سهامي خاص
ایده محوری: توليد دوربين تحت شبكه با كيفيت 5 مگاپيكسل - دستگاه الكتروكارديوگراف (نوار قلبي) بيسيم بر اساس اتصال واي-فاي
اطلاعات تماس: 3467597-09144417866
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:فيلتر سازي زيست افق پويان مدیرعامل:مجتبي عربي نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: فيلتر هواي خودرو
اطلاعات تماس: 09386290266 - 32355293
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:گرما سازان شفق آذربایجان مدیرعامل:افرا صادقی – دکتر پورمحمود نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: طراحی و ساخت نیروگاه های فتو ولتائیک خورشیدی – جدا سازی و خالص سازی و گاز های صنعتی
اطلاعات تماس: 09143406358
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:گوهر سپيد خاورميانه مدیرعامل:ايلقار رضايي نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: تولید برق باشگاهی بابیس پیزوالکترونیک -کم کننده و کنترل کننده سرعت در ماشین - تثبیت کننده حرارتی بخاری - پوتین مین یاب وایرلس چشمک زن ویبره دار - کورکننده مایکروویوی تسلیحات لیزری
اطلاعات تماس: 09146364724
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:گوهر شيمي خبره مدیرعامل:سيد محمود ابراهيمي زنوز نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: محصولات كشاورزي و شيميايي
اطلاعات تماس: 09144177953- 09144451841
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:لیو ایجاد درخشان مدیرعامل:علی مختاری نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: سهامي خاص
ایده محوری: اداری و تجاری و خانگی و مصارف خیابانیLED روشنایی های LED طراحی و تولید درایوها و منبع تغذیه الکترونیک و منابع نوری
اطلاعات تماس: 09141888042
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:مپفا(مدیریت پندار فناورایده گستر) مدیرعامل:وحیدهوشیاری فر نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: SMSBOX
اطلاعات تماس: 09141491268
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:مجتمع مهندسين داده گستر آفتاب مدیرعامل:داريوش صبح رخشانخواه نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: سهامي خاص
ایده محوری: فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)
اطلاعات تماس: 2243107-2751242-09144414775 09124165962
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:مهندسي ارتباطات اروم نت هوشمند مدیرعامل:رضا هوشمند نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: نامشخص
ایده محوری: سامانه موقعيت ياب هوشمند
اطلاعات تماس: 09141474575 - 33442977
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:مهندسي سيستم اروم تصميم غرب مدیرعامل:سهيلا قربانزاده نوع واحد:واحد تحقیق و توسعه

نوع ثبت شرکت: سهامي خاص
ایده محوری: تولید نرم افزار Business Process Management Suit و پورتال شهرالکترونیک
اطلاعات تماس: 09144459811-2751248
کاتالوگ معرفی: «دانلود»

نام واحد فناور:وفاداران الکترونیک مدیرعامل:بابک شافع نوع واحد:واحد فناور عادی

نوع ثبت شرکت: سهامي خاص
ایده محوری: ماشين آلات بسته بندي
اطلاعات تماس: 2230782-09141418177-09141498060
کاتالوگ معرفی: «دانلود»