فرمها و آيين نامه های مربوط به پارک
کاربرگ جمع آوری اطلاعات جامع شرکت های مستقر در پارک
imgdownload
فرم پذیرش در پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی
imgdownload
شیوه نامه حمایت از ثبت اختراع در خارج و بهره برداری از آن در داخل کشور
imgdownload
آیین نامه حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های بین المللی (1390)
imgdownload
ضوابط معافیت شرکت ها از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در بکارگیری نیروی جدید (1390)
imgdownload
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی ابلاغ شده پس از رفع ایراد شورای نگهبان (1391)
imgdownload
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (1391)
imgdownload