برگزاری نشست هم اندیشی رئیس پارک علم و فناوری با تعدادی از مدیران واحدهای فناور مستقر
صبح روز شنبه 1خرداد 95 نشستی با حضور رئیس پارک علم و فناوری استان و شرکت‌های مستقر در پارک با هدف بررسی راهکارهای ارتقاء و حمایت از شرکت‌های فناور و دانش بنیان در سالن جلسات پارک برگزار گردید.
در ابتدای این نشست دکتر حسن حیدری رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با بیان اقدامات انجام شده در پارک، اظهار داشتند: در این مدت تمام توان و تلاش مجموعه پارک بر رفع مشکلات پیش روی واحدهای فناور مستقر، بوده است.
در ادامه مدیران واحدهای فناور مستقر در این پارک نیز به طرح دیدگاه‌ها، نظرات، پیشنهادات و همچنین بیان مشکلات پیش روی خود پرداختند.
دکتر حیدری با تأکید بر لزوم انتخاب یک نفر از مدیران عامل شرکت‌های مستقر در پارک به منظور پیگیری مطالبات آن‌ها گفتند: انتخاب نماینده برای شرکت‌های فناور سبب می‌شود تا مسائل شرکت‌ها با روش مناسب مطرح شود. ایشان افزودند: حضور نماینده شرکت‌های فناور در شورای پارک پل ارتباطی بین شرکت‌های فناور مستقر با مدیران و مسئولین پارک خواهد بود.
این نشست نهایتاً با انتخاب آقای نوید قلیزاده به عنوان نماینده شرکت‌ها در شورای پارک علم وفناوری استان و آقای شورش تدین به عنوان عضو علی البدل به پایان رسید.