تحویل فاز اول ساختمان چند مستأجره پارک علم و فناوری آذربایجان غربی
خدمات استقرار  یکی از  پايه‌اي ترين نيازهاي خدماتي واحدهاي فنآوري است. تدارك محلي براي استقرار واحدهاي فنآور و ايجاد زير ساخت‌هاي فيزيكي لازم، نخستين اقدام پارك علم و فنّاوري استان  آذربایجان غربی می باشد. در همین راستا با توجه به اینکه شركت‌هاي كوچكتری كه خواهان استقرار در پارك می باشند ولي توان ساخت‌وساز ساختمان را ندارند، پارك براي استقرار اين دسته از مشتريان، ساختمان چند مستاجره اجاره­ ای در نظر گرفته است.
فاز اول ساختمان چند منظوره پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی سی ام فروردین ماه سال 95 با حضور نمایندگانی از دفتر فنی دانشگاه ارومیه و پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی از پیمانکار پروژه جهت بهره برداری تحویل گرفته خواهد شد.