خدمات صدور ضمانت نامه
بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان آذر بایجان غربی می­رساند می توانند جهت دریافت انواع ضمانت نامه های لازم (حسن انجام کار، پرداخت دیون، شرکت در مناقصه و...) از طریق صندوق توسعه فناوری های نوین اقدام نمایند. جهت اطلاعات بیشتر با شماره 76251125 (021) تماس حاصل نمایید.