شرکت تعاونی دانش بنیان اروم زیست تاک

        
شرکت تعاونی اروم زیست تاک در سال 1389 توسط هشت نفر از متخصصین دانشگاهی تاسیس گردید. گروه مهندسی این شرکت در نظر دارد با بهره گیری از دانش روز دنیا در امر کشاورزی در راستای نو آوری و شکوفایی هرچه بیشتر، در زمینه های مختلف کشاورزی فعالیت نماید.
این شرکت با استفاده از متخصصین توانمند و مجرب در بسیاری از زمینه های کشاورزی نوین، مکانیزه و ارگانیک با تخصص های بیوتکنولوژی، خاک، کشت بافت، گیاه پزشکی، مکانیزاسیون کشاورزی، باغبانی و فضای سبز در جهت پیش برد اهداف مشغول به فعالیت می باشد.
این شرکت در حال تولید پایه های رویشی از طریق تکنیک کشت بافت گیاهی، محصولاتی اعم از پایه های رویشی MM111 و MM106 و M9 و ارقامی از انگور و پایه های GF و GN مربوط به ارقام هسته داران را تولید می نماید.توانمندیهای شرکت
 
آب و خاک :
مشاوره تخصصی آب، خاک و گیاه و آنالیز خاک و گیاه تولید کمپوست، ورمیکمپویت، کودهای آلی و بیولوژیک
 
بیوتکنولوژی و فناوری های نوین :
تحقیقات در مورد بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و زینتی و باغی و محصولات استراتژیک
مشاوره و تولید گیاهان از طریق کشت بافت
طراحی و مشاوره و بکار گیری منابع انرژی نو و تجدیدپذیر شامل انرژی
خورشیدی، بیوگاز، و بیواتانول و بیودیزل
آموزش مباحث کشاورزی مانند کشاورزی ارگانیک، کشت درون شیشه و بیوانفورماتیک
پتانسیل سنجی منابع انرژی و ضایعات کشاورزی و دامی
 
زمینه های گیاه پزشکی :
مشاوره و اجرای مبارزات شیمیایی و بیولوژیکی
بیماری شناسی و آفت شناسی گیاهان
تایید و کنترل کیفی محصولات کشاورزی وارداتی و صادراتی از لحظ
باقیمانده سموم و آفات
 
زمینه های باغبانی :
مشاوره و احداث گلخانه
مشاوره و اجرای کشت خاکی و هیدروپونیک
تولید درختان، درختچه های مثمر و غیر مثمر
مشاوره و طراحی و احداث باغات پربازده و مکانیزه و ارگانیک
تولید و بستهبندی محصولات کشاورزی
تولید و اسانسگیری و بسته بندی گیاهان دارویی و نوشابه ای
 
زمینه ی فضای سبز :
طراحی و احداث فضای سبز و محوطه سازی سازمان ها و ادارات
ریکاوری و نگهداری فضای سبز
 
فعالیتهای در درست اقدام شرکت که در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد:
  1.  تولید مکمل سوخت بیودیزل که موجب افزایش استاندارد سوخت میباشد که علاوه برکاهش مصرف سوخت، موجب کاهش قابل توجه آلایندگی این سوخت میباشد.
  2.  تولید کمپوست و ورمی کمپوست از بقایای هرس و ضایعات گیاهی و باغی بطور انبوه.
  3.  فرآوری انواع مختلف میوه با استفاده از دستگاه خشک کن میوه سولار.