السلام علیک یا صادق آل محمد
قال الصادق علیه السلام:
هیچ بنده‌ای نیست که خداوند به او نعمتی دهد و او آن را از جانب خدا بداند مگر آن که، پیش از پاسخگویی او، خداوند بیامرزدش. (نهج الفصاحه،ح 781)