معرفي پارک
 تعريف پارك علم و فن آوري ) بر اساس اساسنامه پارك علم و فن آوري آذربايجان غربي) 
سازماني است كه به وسيله متخصصين حرفه اي مديريت مي شود و اهداف اصلي آن افزايش ثروت در جامعه از طريق ارتقائ فرهنگ نوآوري و رقابت سازنده ميان شركتهاي حاضر در پارك و موسسه هاي متكي بر علم و دانش است. براي دستيابي به اين هدف پارك علمي جريان دانش و فن آوري را در ميان دانشگاه هاي موسسه هاي تحقيق و توسعه،شركتهاي خصوصي و بازار به حركت انداخته و مديريت مي كند و رشد شركت هاي متكي بر نوآوري را از طريق مراكز رشد و فرآيندهاي زايشي تسهيل مي كند. پارك ها همچنين خدمات مناسب ديگري به همراه فضاهاي كاري و تسهيلات با كيفيت بالا فراهم مي نمايند.
 
تاریخچه و فلسفه وجودي پاركهاي فناوري و مراكز رشد
سابقه پاركها و شهركهاي علمي و فناوري به اواخر دهه 1950 و اوايل 1960 برمي‌گردد. از لحاظ تاريخي پيدايش "پارك پژوهشي مثلثي" در كاروليناي شمالي و "دره سيليكون" در كاليفرنيا در همسايگي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي قوي، طليعه ايجاد پاركها و شهركهاي علمي و فناوري و تحقق مدلهاي اوليه آنها تلقي شده است. اولين پاركها و شهركهاي علمي و فناوري در اروپا در اواخر دهه 60 شكل گرفتند كه از آنجمله مي‌توان به "كمبريج" و "هريوت‌ وات" در انگليس و "گره‌نويل" و "سوفيا آنتي‌پوليس" در فرانسه اشاره نمود. اكنون بيش از 800 پارك علمي و فناوري در بيش از 55 كشور جهان وجود دارد كه بيش از 285 عدد از آنها فقط در ايالات متحده آمريكا احداث شده است.
دنيا: بيش از 3000 انكوباتور
آمريكا: ببش از 1000 انكوباتور
برزيل: ببش از 200 انكوباتور
ازبكستان: بيش از 25 انكوباتور
افزايش روز افزون فاصله بخشهاي اقتصادي با دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي موجب پيدايش سازمانهاي جديدي در چند دهه اخير با هدف كاهش اين فاصله و عينيت بخشيدن به نتايج تحقيقات در جامعه گشته است . موفقيت اين سازمانها ، كه در بسياري كشورها نقش اساسي در رشد و توسعه علمي ـ قتصادي داشته ، موجب تكثير سريع اين الگو دركشورهاي مختلف شده است . هسته اصلي فلسفه ايجاد پاركهاي تحقيقاتي در كشورهاي مختلف تا حدود زيادي به يكديگر شباهت دارد. اركان اصلي اين فلسفه بقرارزير است:
•   فراهم كردن بسترهاي فيزيكي و عيني مورد نياز براي پرورش و شكوفايي خلاقيت پژوهشگران و نو آوران از طريق ايجاد فضاهاي مطلوب
•   صرفه‌جويي اجتماعي در وقت و هزينه‌هاي ارتباطي از طريق گرد هم آوردن مجموعه عناصر، نهادها، شركتها، سازمانها و حتي افراد منفردي كه در امر خلق، پرورش، توليدي كردن و ارتقاي كيفيت يك يا چند فناوري تعريف‌شده و موردنياز جدي جامعه فعالند.
•   تسهيل ارتباطات رو در رو و نزديكي همه عناصري كه در گردونه تحقيق و توسعه و توليد به كسب و كار اشتغال دارند.
•   برگزاري سمينارها ، كنفرانس‌ها و نشست‌هاي مختلف تخصصي و آموزشي جهت بسط علمي و ت وسعه فناوري
•   صرفه‌جويي اقتصادي در سرمايه‌گذاريهاي زيربنايي، استفاده مشترك از امكانات و تسهيلات زيربنايي نظير تأسيسات شهري، تجهيزات گرانقيمت آزمايشگاهي، بانكهاي اطلاعاتي و ...
•   استفاده بهينه از سرمايه‌هاي مالي خرد كمپانيهاي خصوصي كوچك و ظرفيتهاي علمي تخصصي آنها و از ميان برداشتن موانع توسعه اين كمپانيها از طريق تأمين فضا و امكانات زيربنايي با هزينه كم و تشويق آنها به فعاليت در زمينه‌هاي تكنولوژيك موردنياز جامعه.
•   فراهم شدن زمينه اجرايي طرحهاي تحقيقاتي ميان‌رشته‌اي
•   ايجاد محيطهايي با روابط و خصوصيات فرهنگي ممتاز
•   سهولت در مديريت و برنامه‌ريزي، تجمع مراكز تحقيقاتي در يك مكان، امكان برنامه‌ريزي دقيق‌تر، كنترل بهتر بر تخصيص بودجه‌هاي تحقيقاتي و ارزيابي مؤسسات پژوهشي را فراهم مي‌آورد.

حوزه فعالیت پارک علم و فناوری
 • تسهيل فرآيند انتقال تكنولوژي به صنايع كشور
 • تامين مكاني براي رشد صنايع كوچك و متوسط متكي بر تكنولوژيهاي پيشرفته
 • ايفاي نقش به عنوان وسيله‌اي براي بسط و توسعه صنايع متكي بر تكنولوژي پيشرفته
 • تسريع در روند تجاري كردن دستاوردهاي پژوهشي
 • ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي جذب دانشمندان و تكنولوژيست‌ها
 • ارائه خدمت، به عنوان يك مركز اطلاعاتي براي صنايع متكي بر تكنولوژي پيشرفته
 • انجام وظيفه، به عنوان يك مركز نمايشگاهي براي تكنولوژي پيشرفته
 • مشاركت فعالانه در اقدامات مورد نياز به منظور توسعه و بسط فرهنگ نوآوري و تحقيق و افزايش حمايت اجتماعي از علوم و تكنولوژيهاي پيشرفته
رده های مختلف مراکز تحقیقاتی
 • مراکز رشد واحدهای تحقیقاتی
 •   ‍پارک های تحقیقاتی
 •   شهرک تحقیقاتی
مراكز رشد واحدهاي تحقيقاتي

  مركز رشد واحد هاي تحقيقاتي، مكاني متشكل از يك يا چند ساختمان كه واحد هاي تحقيقاتي نوبنياد نظير هسته هاي تحقيقاتي دانشگاهي و شركتهاي تحقيقاتي، مهندسي به صورت موقت در آن مستقر و مجتمع مي شوند و از حمايت پشتيباني برخوردار مي گردند. مركز رشد با هدايت و راهنمايي و نيز ارائه خدمات پشتيباني موجبات رشد واحد هاي تحقيقاتي مستاجر را فراهم مي آورد. مركزرشد( انكوباتور) فضايي با اندازه متوسط است اين مركز مخصوصا براي شركتهاي شروع كننده و مديراني كه از مرحله نمونه سازي (Prototype) و ما قبل توليد (pre-Production)، بطرف آزمون بازار (Market Testing) و توليد (Production) ميباشند مفيد است. هر قسمت مجهز به واحد برق، تهويه مطبوع از يك سيستم مركزي، ارتباطات تلفني و شبكه كامپيوتري مي باشد. واحدهاي اين مركز مي تواند مطابق با نياز متقاضيان ابعاد متنوعي داشته باشد.

پارکهای تحقیقاتی
  پارك تحقيقاتي پاركي است كه درآن شركتهاي جوان يا بخشهاي جدا شده از شركتها ي پزرگ از طريق همكاري تنگاتنگ با يك دانشگاه و يا مؤسسه تحقيقاتي مجاور خود، امر تحقيق و توسعه خويش را پيش ميبرند و در آنها امكان تكوين نمونه هاي اوليه كالا – و نه توليد انبوه كالا – فرآهم است .انواع پاركهاي تحقيقاتي عبارتند از:
پارك علمي
پيوند صنعت و تحقيقات در جهت افزايش نوآوري تكنولوژي و توسعه سريع اقتصادي از جمله اهداف پديده نويني به نام پارك علمي است پاركهاي علمي، نوعي پارك تجاري هستند كه فعاليت اصلي اكثريت سازمانهاي موجود در انها را تحقيق و توسعه صنعتي تشكيل ميدهد و همين علت، معمولا توليد انبوه و تحقيقات بنيادي در اين پاركها صورت نمي گيرد در اين پاركها شركتهاي فعال در حوزه تكنولوژي پيشرفته، به محيطي جذاب و همجواري با نهادهاي تحقيقاتي دست مي يابند.

پارك فن آوري
اين پاركها كه معمولا در مجاورت قطبهاي صنعتي ايجاد ميشوند با نيت گسترش ارتباطات تحقيقاتي صنايع موجود در منطقه با واحد هاي تحقيقاتي و دانشگاههاي منطقه شكل مي گيرند و هدف اصلي از كاركرد انها ارتقاء فناوري صنايع موجود در قطب صنعتي مربوطه و افزايش توان رقابتي انها است. جمع شدن واحد هاي تحقيقاتي ( اعم از شركتهاي خدمات مهندسي، دفاتر واحد هاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها و يا سازمانهاي تحقيقاتي مستقل ) در اين منطقه علاوه بر كمك به ارتقاء سطح مبادلات علمي – فني بين واحدهاي مربوط امكان بهره برداري حداكثر از ظرفيتهاي صنايع را نيز فراهم مي نمايد.

پارك بر اساس نياز بازار( پاركهاي فناوري و پاركهاي تجاري):
اين نوع پاركهاكه بيشتر به يك منطثه ويژه صنعتي – تجاري با فناوريهاي نوين شباهت دارد به كمك واحدهاي توليدي (يا خدماتي ) بر اساس نياز بازار و عمدتا به منظور تكميل خوشه اقتصادي در يك زمينه خاص ( معمولا فناوريهاي نوين ) ايجاد مي شوند. فعاليتهاي عمده اينگونه پاركها عمدتا شامل تحقيق و توسعه، توليد، تجارت و خدمات دهي مي باشد و اغلب با هدف توليد كالاهاي صادراتي با قابليت رقابت بين المللي، سازماندهي مي شوند.
  شهرك تحقيقاتي يك پارك جامع و بسيار بزرگ است كه علاوه بر دارا بودن مجموع خصوصيات پاركهاي علمي، پاركهاي فناوري، پاركهاي از روي نياز شامل مجموعه شهري براي محققين خود نيز مي باشد. شهركهاي تحقيقاتي معمولا از حمايتهاي ملي برخوردار بوده و وظايف آنها نيز معمولا در حد فرامنطقه اي تعريف مي شود .افزودن محتوا ...